дзэкIэ


дзэкIэ

дзэм и кIэ дыдэр
арьергард войска

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.

Смотреть что такое "дзэкIэ" в других словарях:

  • баIо — I зыпI. гл. многовато, немного больше, чем надо ИщыкIагъэм ехъуIо ДзэкIэ макIэ, хьакIэкIэ баIо гущ. II (баIор, баIохэр) болтун Бэ зыIорэр БаIо нахьи башIэ гущ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • гуагъэ — зыпI. гл. забит, а, о Дзуагъэ Къэлэгур цIыфкIэ гуагъэ Гарнизоныр дзэкIэ гуагъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ